11-steden marathon

Wij gaan onze eigen elfstedentocht maken!

Gedurende het hele jaar 2018 zullen de Friese amateurs gezamenlijk de elf Friese steden met een eigen speciale roepnaam  in de lucht brengen, zowel in HF als VHF/UHF. Hierbij wordt iedere maand een stad vertegenwoordigd en in december alle steden tegelijk. De bedoeling is om deze gelegenheid te gebruiken om Friesland te promoten, maar zeker om eens aan “deze” kant van een pile-up te zitten. Gezien eerdere ervaringen is de belangstelling voor een dergelijk evenement heel groot in de wereld. En wij zullen ze van dienst zijn!!

Iedere in Friesland gevestigde amateur met de juiste licentie, kan – voor korte of langere tijd – een stad vertegenwoordigen vanaf de eigen home-locatie, gebruik makend van de eigen apparatuur en programmatuur. Het is dus helemaal niet nodig of noodzakelijk dat een station in die stad is gevestigd, je kunt voor alle steden uitkomen. Een amateur in Leeuwarden kan rustig voor Sloten uitkomen en die jongens in Drachten kiezen de ene maand Workum en de andere maand Dokkum! Iedere stedenoperator kiest z’n eigen voorkeur in dag, band, mode, tijdsduur. Deze keuzes worden door de stedenoperator zelf, in het schema in deze website, vastgelegd. De stedenoperator logt de eigen QSO’s en stuurt die 1 X  per dag naar het centrale log via een ADIF-file. Dit is wel een voorwaarde voor deelname. De operator hoeft zich verder niet druk te maken over QSL-kaarten etc. De centrale organisatie handelt dit na 2018 verder af, samen met de certificaten/awards.

Hamlogo

Het zou natuurlijk fijn zijn dat de operator bij zijn keuzes rekening houdt met een evenredige spreiding over de beschikbare steden, modes en banden en vooral ook tijden. Het is natuurlijk een prima gelegenheid om de eigen specialismen toe te passen. Wat zou het leuk zijn om SSTV-stations of EME-stations in de lucht te brengen. Gelet op de ervaringen van andere culturele hoofdsteden kan de belangstelling uit de rest van de wereld best eens groot zijn en is een pile-up goed mogelijk.

Dit nodigt ons dus ook uit om gebruik te maken van diverse hulpmiddelen als CLUBLOG, QRZ.COM, OQRS en dit soort mogelijkheden. Laat je niet ontmoedigen: dit wordt allemaal geregeld vanuit de centrale post. Daarnaast zullen een stel bollebozen fungeren als coördinator per stad.

T.z.t. kan iedere Friese amateur zich aanmelden als “steden-operator” en zich een slag in de rondte werken, hees worden of blauwe vingers krijgen. Dat is onze kant van de 11-steden marathon. Aan de andere kant van “de lijn” werkt alles buiten Friesland (en vooral DX-stations) nog harder om alle Friese steden in CW, SSB en Digitaal op zoveel mogelijk banden te scoren. Hiermee zijn certificaten te verdienen (nieuwe, maar ook het aloude Friesland Award). De bijzonderheden worden in 2017 bekend gemaakt.

Bij voorbaat…….