Project

Hamlogo

Hamlogo

Als we onze  ambities willen waarmaken, dan betreden we een aantal specifieke terreinen, die normaal gesproken buiten de hobby vallen.

Wat te denken van:

  • Het financiële aspect. We ontkomen er niet aan dat er kosten gemaakt moeten worden. Het begon al met het aanvragen van een domeinnaam en ruimte zoeken (hosting) om de website op een server te laten draaien.  We moesten wat doe aan onze organisatievorm omdat we op zoek moeten gaan naar fondsen, subsidies, donaties. Heet dat niet Fundraising? De meeste instanties eisten dat we een rechtsvorm kozen i.v.m. verantwoordelijkheden, verzekeringen etc. Op enig moment zal er drukwerk worden vervaardigd zoals QSL-kaarten en awards. Gelukkig is Bernhard – PE1RQA bereid gevonden om dit deelproject te coördineren en fungeert als administrateur.
  • Sponsoring, subsidiëring, fundraising. Een wel heel specifiek terrein, waarin mensen met bekendheid op dit gebied en met netwerken meer dan welkom zijn. Bernhard heeft zich bereid verklaard om dit deeltraject te coördineren. De hulp van insiders/deskundigen op dit gebied is natuurlijk meer dan welkom
  • Het PR-aspect. Niet alleen nodig voor het vorige punt, maar so-wie-so moeten we werken aan naamsbekendheid, belangstelling in het veld kweken onder de Friese amateurs, maar ook belangstelling kweken in de DX-wereld en onder de andere ECC-projecten zodat er uitwisseling kan ontstaan. Dit deelproject wordt verzorgd door Roel – PD0OYF.
  • Het Ontwerp-aspect. Hoe maken we mooie certificaten/awards, hoe komen we tot mooie QSL-kaarten? Organiseren we een ontwerp-wedstrijd of gaan we zelf aan de slag? Hele aparte materie en we zouden zeer gebaat zijn met de steun van een deskundige op dit gebied.
  • Het IT-aspect. Dit kon wel eens het meest essentiële project zijn en omvat niet alleen de website, maar ook de database waarin alle QSO’s vastliggen. Hier vanuit wordt allerlei informatie (scores, standen) op de website gepubliceerd en van waaruit na afloop de certificaten en QSL-kaarten verstuurd kunnen worden. Fokko gaat dit deelproject coördineren en zoekt zijn medewerkers/specialisten uit.

We realiseren ons dat dit alles uitgevoerd zal worden door vrijwilligers. En als je eenmaal als vrijwilliger bekend bent, zul je vaker gevraagd worden. Weg vrije tijd…!

Toch vinden wij dit unieke evenement in het Friese radiolandschap  zo de moeite waard, dat we ook op u een beroep willen doen!!