Opzet

Hamlogo

Hamlogo

De kern van alle activiteiten is om door zoveel mogelijk amateurs zoveel mogelijk verbindingen te maken op zoveel mogelijk banden en  in zoveel mogelijk modes. De Friese amateur heeft hierin het initiatief, de rest van de wereld reageert hierop.

Opzet project

Een van de mogelijkheden om aandacht te trekken is het gebruik van speciale roepnamen. Als cultureel onderwerp is gekozen om de Friese steden te representeren en in de lucht te brengen. Deze steden worden gekenmerkt door speciale roepnamen, waarvan de prefix is PF2018…. (PF voor Provincie Friesland) en de suffix een afkorting van de stad, bijv. PF2018SNK (voor de stad Sneek). Deze roepnamen worden in de lucht gebracht door de z.g. stedenoperators, die zodoende de 11-steden Marathon activeren.

De tweede manier is dat de individuele Friese radiozendamateurs hun eigen speciale roepnaam mogen hanteren, wat inhoudt dat het cijfer in hun call wordt vervangen door 2018. PE1CDA wordt dan PE2018CDA etc. Dit vormt geen onderdeel van de Marathon.

Daarnaast worden er evenementen georganiseerd als
– headquarter station in Blokhuispoort
– emigranten reünie
– speciale projecten, waarbij suggesties vanuit het veld van harte  welkom zijn.  Zo’n project zou kunnen zijn Sail Harlingen 2018.

De meeste verbindingen zullen op HF worden gemaakt, maar het is uitdrukkelijk ook de bedoeling om de VHF/UHF banden te gebruiken. De belangstelling voor speciale roepnamen is groot en hier komt nog bij dat certificaten/awards verdiend kunnen worden, wat we ook zeker zullen promoten.

Opzet website

In dit vroegtijdige stadium van het project zullen de plannen voortdurend getoetst en aangepast worden.  De Nederlandstalige website is dan ook in eerste instantie  bedoeld als informatiekanaal voor de amateurs in Friesland, die gezamenlijk voor de uitvoering zorgen. Zij kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden als uitvoerder, kennis nemen van hun spelregels etc. en zitten “aan deze kant van het radiosignaal”.

Ondertussen wordt ook de engelstalige site opgebouwd en uitgebreid, nu nog bereikbaar via een enkele link naar www.en.hamecc2018.eu. Hierop is algemene informatie over Friesland en de 11 steden te vinden, naast spelregels, scores, standen en andere bijzonderheden. Deze site is dus bestemd voor de deelnemers “aan de andere kant van het radiosignaal”. Meestal zullen dit DX-stations zijn.

Onze Pile-up

Onze Pile-up