Donaties

Onze dank gaat uit naar al die bedrijven, instanties en personen die het door hun bijdrage mogelijk maken dat dit evenement doorgang kan vinden. Niet iedereen stelt er prijs op om met naam genoemd te worden, wat wij natuurlijk respecteren.. Hieronder staan dus alleen de namen die geen bezwaar tegen vermelding hebben. Wilt u ook wel of niet op deze lijst staan, dan is uw bijdrage meer dan welkom op rek.nr.

NL 96 INGB 00072 73 777 t.n.v. Stichting HAMECC2018 te Drachten

Donaties ontvangen van:
 KH2018

Notariskantoor de Haan

VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland)

VERON Afdeling Friese Wouden

   VERON afdeling Friesland Noord

   FRAG (Friese Radio Amateur Groep)

   CSG Liudger (locatie Splitting)

Piekema Fotografie