Activiteiten

 

H

In dit hoofdstuk gaan we meer in detail in op hoe we ons voorstellen om e.e.a. te realiseren. Dan hebben we het over

*De 11-steden marathon
*De 2018 calls
* Headquarter station in Blokhuispoort
* Emigranten reünie

*Speciale projecten
*Wie kunnen er mee doen…
*Kandidaat-operators vullen zelf hun planning in
*Logactiviteiten en diploma’s/awards
suggesties zijn van harte welkom
Deze aktiviteiten worden op de volgende pagina’s uitgewerkt.

Vervolgens vermelden we de vereisten, in ieder geval van de Steden-operators. Wat wordt van ze verwacht, waar moeten ze zelf voor zorgen. Vrijblijvenheid??